features Statistik Perkara

banner1 small   banner2 small   banner3 small

 

Statistik Perkara

26 Jan

Written by Super User

STATISTIK PERKARA
PENGADILAN AGAMA PATI

Berikut ini merupakan statistik perkara yang menampilkan keadaan perkara per-Tahun 2018

No. Jenis Perkara Jumlah Perkara
1 Izin Poligami 5
2 Cerai Talak 631
3 Cerai Gugat 1.572
4 Harta Bersama 3
5 Pengasuhan Anak 0
6 Perwalian 5
7 Asal Usul Anak 0
8 Isbath Nikah 1
9 Dispensasi Kawin 82
10 Wali Adhol 19
11 Ekonomi Syariáh 0
12 Kewarisan 11
13 Wakaf 0
14 Penetapan Ahli Waris 1
15 Lain-lain 78
Jumlah 2.418

grafik pkr