features Statistik Perkara

Mahkamah Agung RI

 

 

 

PENGAJUAN PERCERAIAN

 

Statistik Perkara

28 Feb

Written by Super User

STATISTIK PERKARA
PENGADILAN AGAMA PATI

Berikut ini merupakan statistik perkara yang menampilkan keadaan perkara per-Tahun 2018

No. Jenis Perkara Jumlah Perkara
1 Izin Poligami 5
2 Cerai Talak 631
3 Cerai Gugat 1.572
4 Harta Bersama 3
5 Pengasuhan Anak 0
6 Perwalian 5
7 Asal Usul Anak 0
8 Isbath Nikah 1
9 Dispensasi Kawin 82
10 Wali Adhol 19
11 Ekonomi Syariáh 0
12 Kewarisan 11
13 Wakaf 0
14 Penetapan Ahli Waris 1
15 Lain-lain 78
Jumlah 2.418

grafik pkr