features Statistik Perkara

Statistik Perkara

25 Nov

Written by Super User

STATISTIK PERKARA
PENGADILAN AGAMA PATI

Berikut ini merupakan statistik perkara yang menampilkan keadaan perkara per-Tahun 2018

No. Jenis Perkara Jumlah Perkara
1 Izin Poligami 5
2 Cerai Talak 631
3 Cerai Gugat 1.572
4 Harta Bersama 3
5 Pengasuhan Anak 0
6 Perwalian 5
7 Asal Usul Anak 0
8 Isbath Nikah 1
9 Dispensasi Kawin 82
10 Wali Adhol 19
11 Ekonomi Syariáh 0
12 Kewarisan 11
13 Wakaf 0
14 Penetapan Ahli Waris 1
15 Lain-lain 78
Jumlah 2.418

grafik pkr