features Laporan Perkara

banner1 small   banner2 small   banner3 small

 

Laporan Perkara

10 Dec

Written by Super User

Laporan Perkara
Pengadilan Agama Pati Tahun 2018

No Jenis Perkara Sisa Sebelumnya Diterima Putus / Dicabut Banding Kasasi PK Ket
1 Izin Poligami   5          
  Pencegahan Perkawinan              
  Penolakan Perkawinan              
  Pembatalan Perkawinan              
  Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri              
  Cerai Talak 73 631          
  Cerai Gugat 156 1.572          
  Harta Bersama   3          
  Penguasaan Anak              
  Nafkah Anak Oleh Ibu              
  Hak-hak Bekas Istri              
  Pengesahan Anak              
  Pencabutan Kekuasaan Orang Tua              
  Perwalian   5          
  Pencabutan Kekuasaan Wali              
  Asal Usul Anak              
  Perkawinan Campuran              
  Pengesahan Perkawinan   1          
  Izin Kawin              
  Dispensasi Kawin   82          
  Wali Adhol   19          
  Kewarisan   11          
  Wasiat              
  Hibah   1          
  Wakaf              
  Lain-lain   78          
  Ekonomi Syariah              
  Penetapan Ahli Waris   10          
                 
  TOTAL 683 2.418 1578